Úvod

Vážíme si důvěry, kterou jste nám projevili využíváním služeb Stomatologického Studia HB a jsme si vědomi významu ochrany vašich osobních údajů. Tento dokument ‘Zásady ochrany soukromí’ popisuje způsoby, jakými sbíráme, uchováváme, zpracováváme a chráníme informace o našich klientech. Srozumitelně vám předkládáme informace o vašich právech a o tom, jak je můžete uplatnit. Důraz kládeme na to, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány transparentně, v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zásady shromažďování údajů

V rámci naší stomatologické péče shromažďujeme různé typy informací. Tyto informace mohou zahrnovat osobní údaje, jako jsou vaše jméno, kontaktní údaje, údaje o vašem zdravotním stavu a další informace nutné k poskytování zdravotnických služeb. Vždy vás informujeme o potřebě shromažďování těchto údajů a získáváme vaše souhlas. Shromažďování dat je limitováno na nezbytné minimum potřebné pro poskytování našich služeb a nikdy tato data zbytečně neakumulujeme. Ochrana vašich údajů je pro nás prioritou a implementujeme tudíž veškerá potřebná technická a organizační opatření.

Zpracování a využívání údajů

Zpracování osobních údajů je nezbytným krokem k poskytnutí kvalitní stomatologické péče. Údaje používáme výhradně pro účely, pro které byly shromážděny, a v souladu s vaším souhlasem. Může se jednat o komunikaci s vámi, administraci vašeho účtu u nás nebo vedení zdravotní dokumentace. Vaše údaje jsou zpracovány pouze kvalifikovanými osobami, které jsou vázány mlčenlivostí a mají přístup k datům jen na základě potřeby a při dodržení všech bezpečnostních standardů. Nikdy vaše údaje neposkytujeme třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Práva subjektů údajů

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požádat o opravu, vymazání nebo omezení zpracování. Také máte právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pro uplatnění svých práv nás můžete kdykoliv kontaktovat pomocí e-mailu na adrese [email protected]. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na naši kliniku. Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní informace

Provozovatel: Veronika Dvořáková
Adresa: tř. Svobody 41, 779 00 Olomouc, Česká republika
E-mail: [email protected]

Napsat komentář: