Úvod

Stomatologické Studio HB se zavazuje poskytovat prvotřídní stomatologické služby v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Předkládané obchodní podmínky definují a upravují vztahy mezi poskytovatelem stomatologických služeb, tedy společností Stomatologické Studio HB, a jejími klienty. Tyto podmínky stanovují pravidla pro využívání služeb kliniky, práva a povinnosti obou zúčastněných stran, jakož i postupy v případě reklamací či odstoupení od smlouvy. Uvědomujeme si důležitost jasné a transparentní komunikace, a proto tyto obchodní podmínky připravujeme s maximální pečlivostí. Jsou psány srozumitelně a jasně, tak aby byly snadno pochopitelné pro každého našeho klienta, aniž by bylo nutné sahat po právních příručkách.

Poskytované služby

Naše stomatologické studio nabízí široké spektrum dentálních služeb od preventivní péče až po komplexní chirurgické zákroky. Používáme nejmodernější technologie a postupy, abychom zajistili co nejlepší péči o zdraví vaší ústní dutiny. Každý zákrok je prováděn s důkladnou přípravou a ohledem na individuální potřeby klienta. Na našich stránkách se můžete detailně seznámit s celým portfoliem nabízených procedur, od bělení zubů, přes zubní implantáty, až po ortodoncii. Naším cílem je nejen ošetření existujících problémů, ale i prevence a výchova pacientů k zodpovědnému přístupu k vlastnímu dentálnímu zdraví.

Práva a povinnosti stran

Stomatologické Studio HB se zavazuje poskytovat své služby profesionálně a s maximální pečlivostí. Na druhé straně od našich klientů očekáváme, že budou dodržovat doporučené lékařské postupy a pokyny pro domácí péči, které mají zásadní vliv na úspěšnost léčby. Vážíme si důvěry našich klientů a přistupujeme k nim s respektem, čehož si rovněž ceníme na oplátku. V případě, že nedojde k dodržení dohodnutých podmínek nebo pokynů, budou příslušné situace řešeny individuálně s ohledem na konkrétní okolnosti.

Reklamační řád a odstoupení od smlouvy

V souvislosti se službami poskytovanými Stomatologickým Studiem HB lze uplatnit reklamaci v případě, že služba nebyla provedena s odbornou péčí nebo neodpovídá dohodnuté kvalitě. Každá reklamační situace bude řešena s maximálním úsilím nalezení spravedlivého řešení pro všechny zúčastněné strany. V případě vzájemného nesouhlasu s poskytnutými službami je možné od smlouvy odstoupit, avšak je třeba postupovat v souladu s právními normami a podmínkami stanovenými v těchto obchodních podmínkách. Klienti mají právo být informováni o všech aspektech služby před jejím poskytnutím a obě strany by měly dbát na důsledné dodržování všech dohod.

Pro jakékoli dotazy či návrhy můžete kontokovat majitelku, Veroniku Dvořákovou, na adrese tř. Svobody 41, 779 00 Olomouc, Česká republika nebo prostřednictvím e-mailu na [email protected].

Napsat komentář: