Zásady ochrany osobních údajů

Ve Stomatologickém Studiu HB si vážíme důvěry našich klientů a zavazujeme se chránit jejich osobní údaje s maximální možnou péčí. Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou, a proto se zavazujeme k transparentnímu zpracování a uchovávání vašich dat v souladu s platným právním rámcem České republiky a nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento dokument obsahuje rozsáhlé informace o tom, jak sbíráme, používáme a chráníme vaše osobní údaje.

Jaké údaje sbíráme a proč

Při poskytování našich stomatologických služeb sbíráme různé typy informací, které mohou zahrnovat vaše jméno, datum narození, kontaktní údaje, zdravotní anamnézu, a další údaje nutné pro poskytování zdravotních služeb a komunikaci s vámi. Tyto údaje nám umožňují poskytovat vám personalizovanou péči a udržovat s vámi efektivní komunikaci. Všechna data jsou zpracovávána s nejvyšší možnou starostlivostí a v souladu s právními předpisy.

Vaše práva

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost vašich dat. K uplatnění těchto práv nás můžete kdykoliv kontaktovat na emailové adrese [email protected]. O vašich požadavcích budeme rozhodovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení požadavku.

Bezpečnost a uchovávání údajů

Zavazujeme se k ochraně vašich osobních údajů před jejich neoprávněným přístupem, změnou, zničením nebo ztrátou. Tento závazek respektujeme pomocí řady technických a organizačních opatření, včetně šifrování dat, pravidelných bezpečnostních auditů a školení našich zaměstnanců. Vaše údaje jsou u nás uloženy bezpečně a pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny, nebo po dobu, kterou určuje příslušná legislativa.

Kontaktní údaje zodpovědné osoby

Veškerá komunikace týkající se osobních údajů je směřována na zodpovědnou osobu ve Stomatologickém Studiu HB. Zodpovědná osoba: Veronika Dvořáková, adresa: tř. Svobody 41, 779 00 Olomouc, Česká republika. Email: [email protected]. V případě jakýchkoli dotazů či požadavků ohledně zpracování vašich osobních údajů se neváhejte obracet na uvedené kontakty.

Napsat komentář: