Jak se vypořádat s předkusem: Příčiny, léčba a prevence

Příčiny a diagnostika předkusu

Předkus, nebo také prognatkismus, je stav, kdy horní zuby zasahují před dolní zuby výrazněji, než je běžné. Tento jev může být způsoben genetickými faktory, špatnými návyky v dětství jako je cucání prstu, nebo i nesprávným růstem čelisti. Rozlišujeme mezi dvěma hlavními typy předkusu: skeletálním, který je způsobený strukturou kostí obličeje, a zubním, kdy je problém v poloze zubů. Diagnostika předkusu zahrnuje detailní vizuální posouzení, rentgenové snímky a odhady okluze, které pomáhají určit rozsah a typ předkusu.

Je důležité brát v potaz, že časná diagnostika a léčba může v edněkterých případech předejít potřebě složitějších a dražších zákroků v pozdějším věku. Ortoodnti se často spoléhají na preventivní opatření a různé typy aparátů, aby včas upravili růst čelistí a zarovnali zuby u dětí i dospělých.

Léčba a prevence

Léčba předkusu se značně liší podle toho, zda je problém skeletální nebo zubní. Zubní předkus může být často korigován pomocí ortodontických aparátů, jako jsou rovnátka nebo invisalign. U skeletálních předkusů může být někdy potřeba chirurgický zákrok, zejména u dospělých pacientů, u kterých se kost již plně vyvinula. V některých případech může léčba zahrnovat kombinaci ortodontické a chirurgické intervence.

Prevence spočívá zejména v pozornosti na správný vývoj zubů u dětí. Je důležité vyhnout se špatným návykům, jako je sajání prstu nebo používání láhve na pití po dlouhou dobu, které mohou mít za následek nežádoucí změny v růstu zubů a čelisti. Dále je doporučeno pravidelné navštěvování zubaře a ortodonta, aby bylo možné případný problém včas odhalit a adekvátně zasáhnout.

Napsat komentář: