RALLYE SVĚTLÁ - PŘIHLÁŠKA

 


Nabízíme ke stažení přihlášku pro účast v soutěži. Tiskopis je sestaven v programu Excel. Nabízíme tři různé termíny pro odeslání přihlášky.

Doporučujeme zasílat vyplněný tiskopis včas.

PŘIHLÁŠKA NABÝVÁ PLATNOSTI DATEM PŘIJETÍ PLATBY.

NAVÝŠENÍ PRO PŘIJATÉ PLATBY PO TERMÍNU BUDE UPLATNĚNO.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodů.


Zahraniční jezdci zašlou pouze přihlášku. Platba startovného pro zahraniční posádky proběhne při prezenci bez navýšení startovného.

Nelze použít tiskopis pro jiné soutěže.

Připravili jsme pro vás ke stažení tiskopisu dvě varianty.

Pro Office Excel zde                             Pro Adobe Reader  zde 

 

UPOZORNĚNÍ: TERMÍN BEZ NAVÝŠENÍ STARTOVNÉHO JE 6.10.2018


Startovné zasílejte převodem na číslo účtu nebo složenkou - poštou.

Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo prvního jezdce.

Vyplněný tiskopis zasílejte jako přílohu na adresu foto.video@seznam.cz nebo poštou na adresu TV studio HB.


VYUŽIJTE FORMULÁŘ PRO RYCHLÉ ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Do pole textu zprávy napište:

1- NÁZEV SOUTĚŽNÍHO TÝMU

2- JMÉNO A PŘÍJMENÍ POSÁDKY (MĚSTO NEBO OBEC)

3. TELEFONNÍ ČÍSLO PRVNÍHO JEZDCE

4- VOZIDLO - NÁZEV

5. VOZIDLO - OBSAH

6- ZAŘAZENÍ DO TŘÍDY

A1 do 1400 ccm

A2 od 1401 ccm do 1600 ccm

A3 od 1600 ccm do 2000 ccm

A4 nad 2000 ccm (pohon obou náprav- 4WD)

A5 nad 2000 ccm (pohon jedné nápravy - 2WD)

A6 dieselové motory (bez rozdílu objemu do 2000 ccm)

H1 do 750 ccm

H2 od 750 ccm do 1200 ccm

H3 od 1200 ccm do 1600 ccm

H4 nad1600 ccm (pohon jedné nápravy - 2WD)

H5 do 1300 ccm (pohon přední nápravy - pouze Škoda Favorit)

H6 nad 1600 ccm (pohon obou náprav- 4WD)

P pravidelnost pro vozy bez rozdílu obsahu vyrobená do 31.12.1997

PR předjezdec

Všechny další údaje vyplňte v originálu tiskopisu pro přihlášku. Vyplněný a podepsaný tiskopis odevzdáte při prezenci.

 

 

Copyright © Zdeněk Secký - SEKY