RALLYE SVĚTLÁ - POJIŠTĚNÍ

 


Čl. 12 POJIŠTĚNÍ POSÁDKY (úrazová pojistka)

Úrazové pojištění si sjedná posádka u prezence kde bude zástupce pojišťovny. Pokud má již sjednané pojištění jinde, doloží platnou smlouvu.

Čl. 13 POJIŠTĚNÍ RZ (škody způsobené vozidlem na uzavřených RZ)

Soutěže bude pojištěna hromadnou pojistkou pořadatele. Z této částky budou hrazeny případné škody na majetku způsobené soutěžním vozidlem na uzavřené RZ. Částka pojištění je 1400,-CZK a je součástí startovného.

Pojištění je součástí startovného. Žádné jiné pojištění, než je nabízeno pořadatelem NEBUDE AKCEPTOVÁNO.


 

Copyright © Zdeněk Secký - SEKY