RALLYE POSÁZAVÍ - PŘIHLÁŠKA

 

 

Nabízíme ke stažení přihlášku pro účast v soutěži.

Doporučujeme zasílat vyplněný tiskopis včas z důvodu odeslání startovní listiny k tisku pro šíření mezi diváky.

PŘIHLÁŠKA NABÝVÁ PLATNOSTI DATEM PŘIJETÍ PLATBY.

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodů.

 

Zahraniční jezdci zašlou pouze přihlášku. Platba startovného pro zahraniční posádky  proběhne při prezenci bez navýšení startovného.

Nelze použít tiskopis pro jiné soutěže.

Připravili jsme pro vás ke stažení tiskopisu dvě varianty.

Pro Office Excel zde                             Pro Adobe Reader  zde 

Startovné zasílejte převodem na číslo účtu nebo složenkou - poštou.

Jako variabilní symbol uvádějte mobil - číslo prvního jezdce.

Vyplněný tiskopis zasílejte jako přílohu na adresu foto.video@seznam.cz nebo poštou na adresu TV studio HB.


VYUŽIJTE e-mail PRO RYCHLÉ ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Do pole textu zprávy vyplňte:

 

1- NÁZEV SOUTĚŽNÍHO TÝMU

2- JMÉNO A PŘÍJMENÍ POSÁDKY (BYDLIŠTĚ)

3. VOZIDLO /obsah - u třídy H i rok výroby/

4. MOBIL -  ČÍSLO PRVNÍHO JEZDCE

5. ZAŘAZENÍ DO TŘÍDY

Pro vyplnění využijte tento odkaz na e-mail klikni zde

Všechny další údaje vyplňte v originálu tiskopisu pro přihlášku. Vyplněný a podepsaný tiskopis odevzdáte při prezenci.

 

 

 

Copyright © Zdeněk Secký - SEKY