RALLYE POSÁZAVÍ - POJIŠTĚNÍ

 

 

Čl. 12 POJIŠTĚNÍ POSÁDKY (úrazová pojistka)

Soutěže bude pojištěna hromadnou pojistkou pořadatele.

Částka pro hromadné pojištění bude ve výši cca 400,- CZK na člena posádky. Žádné jiné pojištění, než je nabízeno pořadatelem NEBUDE AKCEPTOVÁNO.

Čl. 13 POJIŠTĚNÍ RZ (škody způsobené vozidlem na uzavřených RZ)

Soutěže bude pojištěna hromadnou pojistkou pořadatele. Z této částky budou hrazeny případné škody na majetku způsobené soutěžním vozidlem na uzavřené RZ.

Částka pro hromadné pojištění je ve výši cca 1200,- CZK na vozidlo. Žádné jiné pojištění, než je nabízeno pořadatelem NEBUDE AKCEPTOVÁNO.


 


Copyright © Zdeněk Secký - SEKY