CENÍK VIDEO PRACÍ

 

 

 

AUTORSKÉ FILMY SE SCÉNÁŘEM

Potřebujete představit vaší firmu a výrobky?

Potřebujete prezentovat váš kraj, město nebo obec?

Podle připraveného a předem konzultovaného scénáře pro vás natočíme, sestřiháme a ozvučíme video film podle vašich představ. Natočíme v ateliéru vaše výrobky. Na přání natočíme i letecké záběry. Text pro film přeložíme i do jazykových verzí. Natáčíme vždy pod vedením odborného konzultanta. Do filmů zařazujeme fotografie, loga, titulky. Hudbu pro film používáme z vlastních komponovaných materiálů.

 

SVATBY

Nabízíme záznam vašeho slavnostního dne ve dvou variantách.

Připravili jsme pro vás následující varianty:

- svatební obřad

- kompletní svatební den (od příprav až po první tanec)

- svatební klip se záběry nevěsty a ženicha v netradičních záběrech. Hudbu pro klip si sami vyberete.

 

MATURITNÍ PLESY

Nabízíme záznam vašeho maturitního plesu spojeného se šerpováním.

Připravili jsme variantu s průřezem celého večera včetně prvních tanců.

 

NATÁČENÍ VEČÍRKŮ, OSLAV, SCHŮZÍ, SPORTOVNÍCH AKCÍ, ŠKOLENÍ

Nabízíme natáčení různých firemních i rodinných akcí. Nenávratné zachycení okamžiků vám předáme sestřihané a ozvučené.

 

STŘIH A ÚPRAVY AMATÉRSKÝCH FILMŮ

Vaše záznamy z rodinných oslav, dovolené, sportovních akcí, svatby, křtiny a další upravíme pod vašim vedení tak, aby jste mohli předat svým známým kvalitně sestřihaný film. Vy sami si určíte jaké titulky se objeví ve filmu, jaká hudba bude doprovázet film. Udělejte s námi ze svých video záběrů konečný upravený film se vším co k filmu patří.

 

KOPÍROVÁNÍ FILMŮ Z VHS

Provádíme převod vašich video kazet VHS na nosiče Flash disk.

 

 

Copyright © Zdeněk Secký - SEKY